Privacybeleid

Op deze pagina vind je het privacybeleid van Office Support Friesland. Hierin kun je lezen welke persoonsgegevens Office Support Friesland verzamelt, op welke manier dat gebeurt en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Het privacybeleid geldt als je de website of social media accounts van Office Support Friesland bezoekt, geabonneerd bent op de nieuwsbrieven van Office Support Friesland, contact met Office Support Friesland opneemt en/of klant wordt.

Lees dit privacybeleid goed door, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Het beleid kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze webpagina periodiek te raadplegen. Wanneer er iets gewijzigd wordt zal ik dat vermelden op deze webpagina of ontvang je hierover persoonlijk bericht. Heb je naar aanleiding van het privacybeleid nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op via info@officesupportfriesland.nl.

LEES HET PRIVACYBELEID HIER ↓

De website van Office Support Friesland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Dit gebeurt met behulp van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Versio.

Als u contact met mij opneemt dan zal ik uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer vastleggen. Ik gebruik dit alleen voor dit doel en zal u geen nieuwsbrieven sturen. Dat doe ik alleen als u zich hier expliciet voor hebt ingeschreven. Op dit moment stuur ik nog geen nieuwsbrieven.

Op het moment dat u contact opneemt met Office Support Friesland via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard. De e-mail van Office Support Friesland wordt gehost bij Versio.

Wanneer we een samenwerking aangaan leg ik uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kvk nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer vast. Deze gegevens heb ik nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Ik leg deze gegevens voor de volgende doelen vast:

  • Om mijn diensten te kunnen leveren;
  • Om te kunnen communiceren over de diensten die ik aanbied;
  • Om offertes en/of facturen te kunnen sturen;
  • Om vorderingen te innen;
  • Om onderzoek te doen naar uw kredietwaardigheid;
  • Eventuele klachten en/of geschillen met te behandelen;
  • Voor mijn administratie (o.a. voor de Belastingdienst).

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik uw gegevens heb vastgelegd. Voor de boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst van 7 jaar.

Als u contact met mij opneemt is dat maximaal een jaar. Daarna verwijder ik uw contactgegevens. Behalve als u naar aanleiding van ons contact klant bent geworden. Dan bewaar ik uw contactgegevens zolang u klant bent en tot twee jaar daarna.

De persoonsgegevens die door Office Support Friesland of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Office Support Friesland. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Office Support Friesland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Office Support Friesland via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die u met mij hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan ik daar eerst uw toestemming voor vragen.

Office Support Friesland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Office Support Friesland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Office Support Friesland te beschermen. Daarbij tracht ik altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens als ik die van u vastgelegd heb. U mag ze ook altijd door mij laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast mag u vragen om het vastleggen van de gegevens te beperken, of bezwaar maken tegen het vastleggen van uw gegevens.

Stuur in dat geval een e-mail naar info@officesupportfriesland.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik controleer wel eerst of het verzoek wel echt van u komt.

Heeft u een klacht over hoe ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan? Stuur mij dan eerst een bericht. Ik neem uw klacht in behandeling en zoek samen met u naar een geschikte oplossing. U hebt daarnaast altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Dat kan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Auteursrecht © 2021: Office Support Friesland.nl   |   Developed by Fuozo Solutions